Ngày 30 tháng 11: THUẬN THEO LOGOS

“Người thuận theo lý trí trong mọi chuyện sẽ có được cả sự thong thả và sẵn sàng để hành động – họ vừa vui vẻ vừa tự chủ cùng một lúc.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 10.12b

Lý trí chỉ đạo thế giới này – các nhà Khắc kỷ gọi là Logos – Nguyên tắc sản sinh của Vũ trụ – vận hành theo những cách bí ẩn. Đôi khi, Logos trao cho chúng ta những gì chúng ta muốn, trong khi những lúc khác nó lại trao cho chúng ta những thứ chúng ta không hề muốn. Trong cả hai trường hợp, người ta tin rằng Logos là một lực lượng toàn năng chi phối toàn bộ vũ trụ.


Có một phép so sánh hữu ích để giải thích về Logos: Chúng ta giống một con chó bị xích vào một cái xe kéo. Hướng của xe kéo sẽ xác định nơi chúng ta đi. Tùy thuộc vào độ dài của dây xích, chúng ta có quyền khám phá và quyết định tốc độ của mình, nhưng cuối cùng điều mà mỗi chúng ta phải chọn là liệu chúng ta sẽ tự nguyện đi theo xe kéo hay bị kéo lê một cách đau đớn.


Bạn sẽ chọn cái nào? Vui vẻ chấp nhận? Hay thờ ơ từ chối? Cả hai lựa chọn được chia đều như nhau.

________________
*TẢI EBOOK PDF SÁCH "THE DAILY STOIC" TIẾNG VIỆT BẢN MỚI 2022

**SÁCH NÓI "THE DAILY STOIC" TIẾNG VIỆT, BẢN MỚI 2022

*TẢI EBOOK PDF SÁCH "SỔ TAY CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ - TƯ TƯỞNG VƯỢT THỜI ĐẠI ĐỂ GẶT HÁI SỨC BẬT TINH THẦN, TỰ TIN VÀ ĐIỀM TĨNH"

SÁCH NÓI "SỔ TAY CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ", CÁC MỐC THỜI GIAN VÀ 55 BÀI THỰC HÀNH TRONG PHẦN MÔ TẢ VIDEO

366 Ngày Chiêm Nghiệm Về Trí Tuệ, Lòng Can Trường Cùng Nghệ Thuật Sống. Các Bài Học Về Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Stoicism