Ngày 7 tháng 1: BẢY CHỨC NĂNG CỦA TÂM TRÍ

“Công việc đúng đắn của trí não là rèn luyện sự đúng đắn của sự lựa chọn, sự từ chối, sự khao khát, sự ghê tởm, sự chuẩn bị, mục đích và sự đồng ý. Điều gì có thể làm sa đọa và cản trở sự vận hành đúng đắn của tâm trí? Chẳng có gì ngoài quyết định sai lầm của chính nó.”
— EPICTETUS, DISCOURSES, 4.11.6—7

Hãy làm rõ từng ý:
● Sự lựa chọn — để nghĩ và làm đúng
● Sự từ chối — với những cám dỗ
● Sự khao khát — để trở nên tốt hơn
● Sự ghê tởm — với những điều tiêu cực, những tác động xấu, những điều không đúng
● Sự chuẩn bị — với những điều dối trá trước mặt hoặc bất cứ thứ gì có thể xảy ra
● Mục đích — xác định những nguyên tắc và ưu tiên cao nhất của chúng ta
● Sự đồng ý — không bị lừa dối về những gì nằm bên trong và bên ngoài sự kiểm soát của chúng ta (và sẵn sàng chấp nhận vế sau)

Đây là những điều tâm trí cần làm. Chúng ta phải chắc chắn nó làm những điều đó — và xem tất cả những thứ khác là sự sa đà và cản trở.

________________
*TẢI EBOOK PDF SÁCH "THE DAILY STOIC" TIẾNG VIỆT BẢN MỚI 2022

**SÁCH NÓI "THE DAILY STOIC" TIẾNG VIỆT, BẢN MỚI 2022

*TẢI EBOOK PDF SÁCH "SỔ TAY CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ - TƯ TƯỞNG VƯỢT THỜI ĐẠI ĐỂ GẶT HÁI SỨC BẬT TINH THẦN, TỰ TIN VÀ ĐIỀM TĨNH"

SÁCH NÓI "SỔ TAY CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ", CÁC MỐC THỜI GIAN VÀ 55 BÀI THỰC HÀNH TRONG PHẦN MÔ TẢ VIDEO

366 Ngày Chiêm Nghiệm Về Trí Tuệ, Lòng Can Trường Cùng Nghệ Thuật Sống. Các Bài Học Về Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Stoicism